Zonder informatiestandaarden geen data in de keten. Frug I Com is een unieke samenwerking van de Nederlandse Aardappelen, Groenten- en Fruitketen (AGF-keten). Uiteindelijke doelstelling is het invoeren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische berichten. Door de standaard kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden. In 2002 de discussie met Frugi Venta gestart voor de noodzaak tot een programma om te komen tot standaardisatie. Vanaf 2002 actief tot en met 2017 actief als directeur/programma manager voor deze stichting.  

Project start: 2003 – .. 
Via: Imtech Food & Feed / Fresh Informationmanagement Center

Meer info op www.frugicom.nl