Dagelijks zijn er tientallen TECHNOLOGISCHE INNOVATIES die voor Business & Society van een hoge toegevoegde waarde kunnen zijn. Maar vaak duurt het te lang of gebeurt het geheel niet dat innovaties in de markt gevaloriseerd worden.

Anderzijds blijkt dat innovaties vaak tot vernieuwing leiden buiten het domein waar ze voor bedoeld zijn. Cross-over van innovaties tussen sectoren (agro, food, medisch, industrie, handel, ..) biedt perspectief voor zowel bedrijven in de keten als de technologiebedrijven.

Er is duidelijk een mismatch tussen de TECHNOLOGY PUSH en 
MARKET PULL. Echter zonder technologische ontwikkeling geen marktvraag. De uitdaging is in de business actief technologische ontwikkeling en marktbehoeftes te verbinden.

Harrij Schmeitz 
Chief Dream Officer
If you can dream it, you can do it. 

technology-pull-illustratie-appels

Principes of Technology{}Pull

MARKETPULL
De marktvraag/behoefte is de basis voor technologypull maar deze pull ontstaat niet zonder visie op wat de mogelijkheden van technologie voor jouw business kunnen zijn.

TECHNOLOGYPUSH
Vraag in de markt ontstaat niet vanzelf. Kennis van technologische ontwikkeling is cruciaal voor vertaling van de kansen van nieuwe technology in de markt: technologypull.

CROSS-OVER
Out-of-the-box denken is ook cruciaal voor technologische innovaties. Kijken wat in diverse sectoren gebeurt en onderzoeken wat dit kan betekenen voor jouw bedrijf.

INNOVATION
Innovatie ontstaat door onlogische verbanden. Open Innovatie is de basis voor succes.

MANAGEMENT
Innovatie Management is geen taak van R&D maar is onderdeel van elke functie in uw bedrijf. Verbinden van deze functies bij het zoeken naar innovatieve kansen is de uitdaging.