Over mij…

Mijn naam is Harrij Schmeitz en mijn passie is heel eenvoudig: technologische innovatie in agri- & food. Al sinds mijn opleiding in de tuinbouw fascineert me de technologische ontwikkeling en de impact hiervan op strategie van de onderneming en de sector als geheel. Ik krijg energie van het werken aan deze innovaties met ondernemers om hun technologie naar de markt te brengen en in het uitdragen van deze naar bedrijven en maatschappij.

Huidige werkzaamheden…

Technology{}Pull is gebaseerd op de visie dat zonder een prikkel vanuit technologie er geen marketpull op de technology komt en mogelijkheden van technology in Agro & Food niet tot waarde komen. Technology{}Pull ondersteund technische ondernemers in het naar de markt brengen van innovatie gebaseerd op dit principe. Kern is het vertalen van technologische kansen naar een innovatie-strategie / concepten in Agro/Food.

Als Statutair Directeur op 1 juni 2013, in opdracht van de Nederlandse AGF-keten (Dutch Produce Association en Frugi Venta (GroentenFruit Huis)), Innovatie & Kenniscentrum opgericht op het gebied van ICT in Tuinbouw. In het Fresh Informationmanagement Center combineren we activiteiten voor sectorale innovatieprogramma’s Frug I Com , Tuinbouw Digitaal en Veggipedia met gerichte activiteiten ter ondersteuning van ondernemers met ICT-innovatie in AGF. Bijv. Veggipedia ; het innovatieprogramma van AGF in het gebruik van Smartphones etc. voor communicatie met consument over product, gebruikswaarde, recepten en herkomst (teler). Zie www.veggipedia.nl of de App via de App-store van Apple en Android.

Als Directeur houd ik me bezig met innovatie-strategie en -beleid op het vlak van informatievoorziening bij bedrijven actief in de Agri en Food-ketens. Kernwoorden hierbij zijn: kennis van de agri-business, marktgedreven, visionair en ondernemend. Ik ben gewend me dwars door organisaties te bewegen om met een forse portie doorzettingsvermogen en als bruggenbouwer veranderingsprocessen in gang te zetten/uit te voeren.

Sinds eind 2005 ben ik eindverantwoordelijk voor, Frug I Com, Stichting Platform AGF Keteninformatie, Een samenwerkingsverband, op het vlak van keteninformatiemanagement in AGF, van Teelt (Dutch Produce Association), handel & bewerking (Frugi Venta), retail (Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel), keten (Productschap Tuinbouw) en de Internationale Standaardisatie-organisatie GS1. Hierbij ook actief in Europesche innovatieprogramma’s als eFOODchain, Future Internet, etc (EU Innovatieprogramma’s).

Typering…

Op basis van een aantal steekwoorden een verdere typering van mij zelf.

Business Drive
Voorop staat in alles de drive voor de Business. Dat kan zowel de drive zijn vanuit het proces als van de marktkansen van de onderneming. Hierbij is het sturen van de verandering de uitdaging. Technologie is hierbij ondergeschikt aan de kernactiviteiten.

Gedreven
Als directeur/projectmanager/leidinggevende/initiatiefnemer geef ik niet graag op. Hoe moeilijk de samenwerking /verandering ook is het resultaat telt. De oplossing is belangrijker dan het probleem. Van nature in staat dingen tot stand te brengen.

Visionair
Het uitdragen en praktisch maken van een visie is een enorme uitdaging. Op basis van argumenten samen met partners visie tot werkelijkheid brengen. Dit zowel binnen het eigen bedrijf als de keten.

Ondernemend
Het ondernemen zit in het bloed.  Echter wel samen met anderen. Na verkoop Agri Information Partners (Founder/DGA) er bewust voor gekozen een rol te zoeken in het bedrijfsleven.  Alleen vanuit dit perspectief kan de rol van ondernemend industriespecialist uitgevoerd worden.

Samenwerker
Samenwerking is de basis om in complexe ketens en bedrijven te komen tot succesvol gebruik van ICT. Hierbij is het op basis van gelijkwaardigheid met elkaar komen tot iets, de basis van elk succes.

Netwerker
Sinds jaar en dag ben ik betrokken bij organisatie in de Landbouw op het vlak van ICT zoals VIAS, Edi Agro Vereniging,etc. Na de oprichting van Agri Information Partners 3 jaar secretaris geweest van de Vereniging van Informatici in de Agrarische Sector (1996-2000) en diverse activiteiten voor deze beroepsgroep georganiseerd. Vanuit de functie actief in diverse besturen en stuurgroepen op het raakvlak ICT in Agri zowel Nationaal maar ook Internationaal.