Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. 

Op deze aanbieding/overeenkomst zijn de navolgende modules van de ICT-Office voorwaarden van toepassing:

A. Module Algemeen
B. Module Advertising Consultancy en projectmanagement  
C. NLdigital-Terms

Bovengenoemde modules zijn hier te raadplegen/downloaden mocht u deze niet hebben ontvangen.