Harrij Schmeitz (Mei, 2021)

“We zien in de tuinbouw een brede ontwikkeling die ik zou willen beschrijven als “Unmanned Growing”. Door met name COVID-19 is de aandacht voor robotisering enorm toegenomen. Ook in de grote steden neemt vertical farming een enorme vlucht. Er komen een aantal technologische ontwikkelingen bij elkaar. Samen gaan deze de tuinbouw drastisch veranderen”.

Illustration: Unmanned Growing (available in HR for printing; licensed for publication by TechnologyPull).

Unmanned Growing is een combinatie van een aantal technologische ontwikkeling die leiden tot een tuinbouwproductie waarbij steeds minder menselijke arbeid en interactie noodzakelijk is. Het is een combinatie van de volgende technologieën:

  • Vertical Farming: door de ontwikkeling in “vertical farming” hebben we steeds meer grip gekregen op een gecontroleerde teeltomgeving waarbij de invloed van buitenaf maximaal wordt geminimaliseerd. Ook hebben we veel meer basiskennis gekregen voor individuele plantsturing. Overigens is “controlled environment farming” een betere term. Want het betreft ook telen in een volledig gecontroleerde kas.
  • Autonomous Growing: gebaseerd op de ontwikkeling in “controlled environment farming” is er met behulp van sensoren, camera’s, data en algoritmes een stap gemaakt naar een teeltsysteem waarbij de computer de teelt autonoom stuurt.
  • Robotics: arbeid is in steeds meer hightech tuinbouw-landen een issue. Beschikbaarheid, de huisvesting van arbeidsmigranten en oplopende kosten maken dat de inzet van robots zowel voor oogst als gewashandeling, sorteren en verpakken een noodzakelijke stap lijkt.

Hierbij spelen een aantal sleuteltechnologieën een belangrijke rol:

  • Sensoring & Vision: er komen steeds meer mogelijkheden om informatie (data/kenmerken/KPI’s) van de teeltomgeving, het gewas en zelfs het “welbevinden” van een individuele plant te verzamelen.
  • Data interoperability: door standaardisatie en technologieontwikkelingen zoals blockchain is het steeds eenvoudiger deze data op te slaan en met elkaar te verbinden.
  • Artificial Intelligence: de kracht van een computer is vandaag ongekend. Dit betekent dat in milliseconden honderden opties en modellen doorgerekend kunnen worden om zo de beste beslissing te nemen.